Bohoslužby

Eucharistie (mše svatá) každou neděli v 10.30

svátky a mimořádné události podle ohlášení
Aktuální informace o činnosti katedrální duchovní správy najdete průběžně na jejím facebookovém účtu.
Facebookový kanál má i Starokatolická církev v ČR. Zde se dozvíte o událostech, které se netýkají jenom naší farnosti, ale církve jako celku.
Další bohoslužebné aktivity

Každá bohoslužba je něčím zvláštní, zde najdete více informací o liturgických aktivitách v naší farnosti.

dětské bohoslužby
Dětské bohoslužby

I ti nejmenší jsou v kostele vítáni. V pravidelných intervalech organizujeme bohoslužby se zvláštním programem pro děti.

liturgická hudba
Liturgická hudba

K bohoslužbě neodmyslitelně patří liturgická hudba a zpěv. Rádi na bohoslužbě vítáme hudebníky, zpěváky a pěvecké sbory.

církevní kalendář
Církevní kalendář

Vánoce, Velikonoce a další významné církevní svátky, ale třeba i památka zesnulých jsou příležitostí ke zvláštnímu liturgickému slavení.

Osoby ve farnosti