Kázání

Krátká zamyšlení nad nedělním evangeliem
Zákoníci a farizeové přicházejí za Ježíšem s mnoha otázkami. Jejich motivace ale není čistá, nevede je snaha dosáhnout pravdy, ale nachytat oponenta, přivést ho do úzkých a skandalizovat ho. Jak často toto zažíváme v denním životě a na sociálních sítích zvláště. I v církvi se z mnoha témat staly "chytáky", které slouží jen k onálepkování druhého. Diskuze se od hádky liší v upřímné ochotě změnit své stanovisko, pokud nám ten druhý pomůže pravdu nahlédnout z nového úhlu. V takové diskuzi se pak nemusíme bát ani příkře rozdílných mínění. Pokud toho ale nejsme schopni, možná by bylo lepší mlčet.

Ovocný strom, který přináší obživu sadaři, může být sebevzrostlejší a sebekrásnější, ale pokud neponese plody, hodí se akorát do kamen. Takovému stromu se podobají dary, které jsme od Boha dostali, naše schopnosti a nadání. Půjde-li Pán kolem, nebude se ptát, zda se jimi zdobíme, zda jsme pro ně vážení mezi lidmi, ale zda jich užíváme k větší slávě Boží a pro dobro jeho lidu. Strom malý a křivý, který nese plody, sadař rád zalije a pohnojí. Na ten vzrostlý neplodný vezme sekeru.