Bohoslužby

Eucharistie (mše svatá) každou neděli v 10.30

svátky a mimořádné události podle ohlášení


Aktuální informace o činnosti katedrální duchovní správy najdete průběžně na jejím facebookovém účtu.
Facebookový kanál má i Starokatolická církev v ČR. Zde se dozvíte o událostech, které se netýkají jenom naší farnosti, ale církve jako celku.Duchovní život

Duchovní život je komplexní záležitost. Hraje v něm roli individuální rovina, například soukromá modlitba, ale také společné slavení v rámci bohoslužeb a dalších církevních událostech, které se odehrávají v církvi jako komunitě věřících lidí.

Křesťana na cestě životem provázejí svátosti a další náboženské obřady od počátku života a vstupu do církve skrze svátost křtu, až po konec života a křesťanský pohřeb. V odkazech níže se o těch nejdůležitějších uzlových bodech křesťanského života dočtete více. Pokud chcete požádat o některou ze svátoství nebo potřebujete zajistit pohřeb, kontaktujte duchovního správce.