Duchovní a pracovníci farnosti

Osoby ve farnosti

Náš farní kostel slouží jako biskupský kostel (katedrála) Starokatolické církve v ČR, farářem je tedy v naší farnosti podle církevního práva náš biskup Pavel Benedikt Stránský. Protože ale biskup vykonává službu pro celou církev, nemůže být v katedrále pravidelně. Proto má farnost svého administrátora, který vykonává pravidelnou duchovní službu. Administrátorem je kněz Petr Jan Vinš.

Duchovní tým katedrály je širší. Patří k němu i kněz David Čechovský, který je ve farnosti ustanovený jako kaplan. K přijetí jáhenského svěcení a pro funkci nemocničního kaplana se v současnosti připravuje patrorační asistent Vojtěch Měřička. Ve farnosti příležitostně působí i kněz Jan Jandourek a jáhenka Monika Jiříková, kteří ale nejsou zařazeni do stálé duchovní služby.

Starokatolická církev je církev se silným synodálním prvkem, významnou osobnou ve farnosti je proto i předseda nebo předsedkyně farní rady. Současným předsedou farní rady je Petr Kamínek.

Důležitou roli při přípravě a provedení bohoslužeb hrají i liturgičtí hudebníci. Naše farnost má stálého varhaníka, kterým je skladatel Matěj Bartoň. O zpěv se často stará kantor a pastorační asistent Lukáš Vytlačil. Při katedrále funguje i malý tým dospělých i mladších akolytů a ministrantů (chapců i děvčat).