Vítejte u sv. Vavřince na Petříně

bohoslužby každou neděli v 10.30

Katedrální duchovní správa při chrámu sv. Vavřince na Petříně je jednou z pražských farností Starokatolické církve v ČR. V duchu západní katolické tradice slaví své bohoslužby liturgicky, vysluhuje sedm svátostí a hlásí se k dlouhé tradici církevní hudby od středověku po současnost.

Jako otevřené společenství křesťanů mezi sebou vítáme věřící i hledající bez ohledu na formální církevní příslušnout. Podle řádů starokatolické církve je ke svatému přijímání při bohoslužbě zván každý, kdo je pokřtěn, věří v Kristovu přítomnost ve svátosti a litoval svých hříchů.

Starokatolická církev v ČR je v plném společenství s anglikánskými církvemi a s Nezávislou filipínskou církví. Je členskou církví Ekumenické rady církví v ČR a Konference evropských církví. Spolu s ostatními starokatolickými církvemi v Evropě je sdružena v Utrechtské unii starokatolických církví, jejíž Mezinárodní biskupské konferenci předsedá utrechtský arcibiskup.

Duchovní život

Křesťana na cestě životem provázejí svátosti a další náboženské obřady od počátku života a vstupu do církve skrze svátost křtu, až po konec života a křesťanský pohřeb. V odkazech níže se o těch nejdůležitějších uzlových bodech křesťanského života dočtete více. Pokud chcete požádat o některou ze svátoství nebo potřebujete zajistit pohřeb, kontaktujte duchovního správce.

křest


křest
biřmování


biřmování
eucharistie


eucharistie
svátot smíření


zpověď
manželství


manželství
pomazání nemocných


pomazání
nemocných
pohřeb


pohřeb
kněžství


kněžství

Aktivity naší farnosti